חדשות

צ'ט כל ערב בתשע מלבד יום שישי

מוזמנים להרשם לאתר ולהשתתף

כמו כן פתחנו קבוצת פיסבוק:

https://www.facebook.com/groups/bitaconet/